دانلود سوالات دروس عمومی پیام نور + پاسخنامه (نیمسال اول 90-89 تا نیمسال دوم 95-94)

دانلود سوالات دروس عمومی پیام نور + پاسخنامه (نیمسال اول 90-89 تا نیمسال دوم 95-94)

دانلود سوالات دروس عمومی پیام نور + پاسخنامه (نیمسال اول 90-89 تا نیمسال دوم 95-94)

 

 

نام درس

فلسفه اخلاق – باتکیه بر مباحث تربیتی – علوم پایه

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی – علوم انسانی

زبان خارجی – علوم پایه

زبان خارجی – علوم انسانی

آشنایی با دفاع مقدس – علوم انسانی

آشنایی با دفاع مقدس – علوم پایه

فارسی عمومی – علوم پایه

فارسی عمومی – علوم انسانی

تربیت بدنی 1 – علوم پایه

تربیت بدنی 2 – علوم پایه

تربیت بدنی 1 – علوم انسانی

تربیت بدنی 2 – علوم انسانی

انقلاب اسلامی ایران – علوم پایه

آیین زندگی اخلاق کاربردی

انقلاب اسلامی ایران – علوم انسانی

اندیشه سیاسی امام خمینی – علوم پایه

اندیشه سیاسی امام خمینی – علوم انسانی

اندیشه اسلامی 1 (دانشپذیری)

حفظ جز ۳۰ قرآن کریم – کارشناسی

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی – علوم پایه

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی – علوم انسانی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران – علوم پایه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران – علوم انسانی

اندیشه اسلامی 1 – علوم پایه

اندیشه اسلامی 2 – علوم پایه

آیین زندگی (اخلاق کاربردی) – علوم پایه

تفسیر موضوعی قرآن – علوم پایه

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) – علوم پایه

اندیشه اسلامی 1 – علوم انسانی

اندیشه اسلامی 2 – علوم انسانی

تفسیر موضوعی قرآن (علوم انسانی)

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) – علوم انسانی

تفسیر موضوعی نهج البلاغه – علوم انسانی

تفسیر موضوعی نهج البلاغه – علوم پایه

دانش خانواده و جمعیت – علوم انسانی

دانش خانواده و جمعیت – علوم پایه

 

 


فروشگاه کتاب تحقیق جزوه دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
علوم ,پایه ,انسانی ,اسلامی ,اخلاق ,تفسیر ,علوم پایه ,علوم انسانی ,تفسیر موضوعی ,تربیت بدنی ,انسانی تفسیر ,انسانی تفسیر موضوعی ,علوم انسانی تفسیر